Grushaven

Eges have

Grushaven

Det, der i dag er frodig og grønt, var en forpint græsplæne, da vi købte huset. Vi bor på en kridtbakke og i denne del af haven er muldlaget allertyndest. Uden nogen form for haveviden eller andet, der kunne hjælpe eller bremse os, læssede vi grus ovenpå græsplænen og det var så det.

Efterhånden har gruset arbejdet sig godt ned i jorden, så der er et rigtig godt dræn, som mange planter elsker.

Skilderhusene


Da det gamle hegn lagde sig ned under en af de utallige storme vi har haft igennem årene, var gode råd dyre.

Et nyt træhegn ville jo også kun have en begrænset levetid, så udsat for vestenvinden som det var.

Samtidig var vi trætte af forskellige afstivninger, pæle, rionet m.m.

Løsningen blev at bygge 4 små "hytter" - som vi kalder skilderhusene.

På den måde afstiver vi hegnet mod vest, får nicher til planterne, opbevaringsrum til vore vandkander, kar og alle de andre tin-ting, der har indfundet sig på matriklen, et rum til de gamle haveredskaber og to sidderum med bænke.

Det fungerer udmærket. Hegnet giver sig ikke i vinden, da der nu er kun godt to meter mellem skilderhusene og på den måde bliver hele konstruktionen meget stabil.


Ud mod Frydendalsvej er der plantet buske og her står også en af de to oprindelige dronningebuske. For at få en afgrænsning har vi sat et kastanjehegn op. Det er nemt at flytte til side, når der skal luges en gang årligt og det danner en fin baggrund for hostaerne.

Nedenfor husmuren vokser der bl.a. slyngroser som f.eks.  Amethyste. Ellers består beplantningen af bl.a. pilebladet pæretræ, kastanjebusk, rødbladet hjertetræ, sylebladet hyld, gulbladet eg og forskellige typer buksbom.

Mellem skilderhusene vokser clematis, træpæoner, klatrehortensia, fingerbøl luthea samt forskellige hostaer og storkenæb og selvfølgelig er der akelejer, som i resten af vores have.

Nordgavlen

På nordgavlen skinner solen jo ikke. Så her var det oplagt at samle de gulbladede planter, der ellers hurtigt kan blive svedet i solen. Bortset fra humlen er der ikke pantet noget i jorden. Alle planter står i krukker og kar og kan flyttes rundt som det nu passer os. På den måde kan man hurtigt skifte noget ud og omorganisere.

Hen mod efteråret liver krukker med asters gevaldigt op og tilføjer det hele lidt farve.

Bag trævæggen under efeuen gemmer sig en 1000 liters regnvandsbeholder, der samler regnvandet fra garagen og skuret